Djupt rotad

Syftet med verket är att skapa en plats där människor ges möjlighet att bekanta sig med Maunos tankar. Huvudtemat för verket är Maunos tanke som påminner om parlamentarismens och demokratins betydelse och som passar i närheten av riksdagshuset: ”Hellre en triangel på basen än på spetsen.” På riksdagshussidan finns ett av Maunos mest optimistiska uttalanden: ”Det ordnar sig.” Som en del av verket, till vänster om reliefen, skulle även en uppsättning med Maunos många tankar ha samlats och skrivits in i stenen – som frön för människor som vill bekanta sig närmare med Mauno Koivisto.

Djupt rotad


Material: granit

Syftet med verket är att skapa en plats där människor ges möjlighet att bekanta sig med Maunos tankar. Huvudtemat för verket är Maunos tanke som påminner om parlamentarismens och demokratins betydelse och som passar i närheten av riksdagshuset: ”Hellre en triangel på basen än på spetsen.” På riksdagshussidan finns ett av Maunos mest optimistiska uttalanden: ”Det ordnar sig.” Som en del av verket, till vänster om reliefen, skulle även en uppsättning med Maunos många tankar ha samlats och skrivits in i stenen – som frön för människor som vill bekanta sig närmare med Mauno Koivisto.

Observationsbild av verket:
Huvudtemat för verket är Maunos tanke som påminner om parlamentarismens och demokratins betydelse och som passar i närheten av riksdagshuset: ”Hellre en triangel på basen än på spetsen.”

Observationsbild av verket:
Huvudtemat för verket är Maunos tanke som påminner om parlamentarismens och demokratins betydelse och som passar i närheten av riksdagshuset: ”Hellre en triangel på basen än på spetsen.”
Utsprång av verket:
snittritningar

Utsprång av verket:
snittritningar