Djup tid – nära och avlägset

Symboliken i skulpturen "Nära och avlägset" refererar till brytningsperioden i Finlands utrikespolitik och i samhället under Mauno Koivistos tid. Bärande bronsväggar vittnar om stabilitet, men också om ändringar av riktningen – med konstruktioner som är slutna och som å andra sidan långsamt öppnas och riktas utåt. Syftet med en stabil och livskraftig gren av ek, som är en del av skulpturen, är att symboliskt lyfta fram Mauno Koivistos personhistoria. De tolv bladen på grenen symboliserar Koivistos två mandatperioder som president. Om man låter blicken cirkulera ger skulpturens form intrycket av en bok vars uppslag och sidor som öppnas består av lodräta, massiva grundstrukturer som skapar ett öppet utrymme med en nätliknande vägg.

Djup tid – nära och avlägset


Material: stål, brons/koppar, aluminiumbrons, svart granit

Symboliken i skulpturen ”Nära och avlägset” refererar till brytningsperioden i Finlands utrikespolitik och i samhället under Mauno Koivistos tid. Bärande bronsväggar vittnar om stabilitet, men också om ändringar av riktningen – med konstruktioner som är slutna och som å andra sidan långsamt öppnas och riktas utåt. Syftet med en stabil och livskraftig gren av ek, som är en del av skulpturen, är att symboliskt lyfta fram Mauno Koivistos personhistoria. De tolv bladen på grenen symboliserar Koivistos två mandatperioder som president. Om man låter blicken cirkulera ger skulpturens form intrycket av en bok vars uppslag och sidor som öppnas består av lodräta, massiva grundstrukturer som skapar ett öppet utrymme med en nätliknande vägg.

Observationsbild av verket:
De tolv bladen på grenen symboliserar Koivistos två mandatperioder som president

Observationsbild av verket:
De tolv bladen på grenen symboliserar Koivistos två mandatperioder som president
Utsprång av verket:
snittritningar

Utsprång av verket:
snittritningar