Den klara tankens kraft

Verket är ett minnesmärke över president Mauno Koivisto. Det handlar om att skapa en bild av den kraft som presidenten visade i hanteringen av sina uppgifter som nationens huvudman.

Den klara tankens kraft


Material: stål, granit

Verket är ett minnesmärke över president Mauno Koivisto. Det handlar om att skapa en bild av den kraft som presidenten visade i hanteringen av sina uppgifter som nationens huvudman. Minnesmärket genomförs på det sätt som presenteras i kostnadskalkylen. Det slutliga minnesmärket skulle bli ett 5,5 m högt verk i syrafast stål och svart granit som placeras i Lilla parlamentets park. På minnesmärkets sockel finns inskriptionen Mauno Koivisto 1923–2017.

Observationsbild av verket:
Verket är ett minnesmärke över president Mauno Koivisto. Det handlar om att skapa en bild av den kraft som presidenten visade i hanteringen av sina uppgifter som nationens huvudman.

Observationsbild av verket:
Verket är ett minnesmärke över president Mauno Koivisto. Det handlar om att skapa en bild av den kraft som presidenten visade i hanteringen av sina uppgifter som nationens huvudman.
Utsprång av verket:
snittritningar

Utsprång av verket:
snittritningar