Däck, valv och kärna

Planen för verket utgår från president Mauno Koivistos politiska ideologi. Han var en icke-borgare som byggde upp den representativa demokratin, som dels trodde på privat företagsamhet, dels på statens aktiva roll i den ekonomiska politiken, som satte sitt hopp till ekonomisk tillväxt och social utjämning.

Däck, valv och kärna


Material: granit

Planen för verket utgår från president Mauno Koivistos politiska ideologi. Han var en icke-borgare som byggde upp den representativa demokratin, som dels trodde på privat företagsamhet, dels på statens aktiva roll i den ekonomiska politiken, som satte sitt hopp till ekonomisk tillväxt och social utjämning. Monumentet är öppet och lätt att närma sig. Verket består av fem delar. Längst ner finns ett ovalt däck med en rund vattenbassäng täckt med nålstenar. Ovanpå däckkonstruktionen finns ett valv, som byggts av fritt formade granitblock, en fast konstruktion med en fördjupning. I valvets fördjupning kan man montera en bänk av sten där man kan sitta och fundera. Ovanpå valvet vilar Kärnan, en boll som är skulpterad som en galjonsfigur i svart granit, med en annan boll ingraverad i sig.

Illustration av verket:
Planen för verket utgår från president Mauno Koivistos politiska ideologi. Monumentet är öppet och lätt att närma sig. Verket består av fem delar.

Illustration av verket:
Planen för verket utgår från president Mauno Koivistos politiska ideologi. Monumentet är öppet och lätt att närma sig. Verket består av fem delar.
Projektion av verket:
snittritningar

Projektion av verket:
snittritningar