Brobyggare (förslag 2)

Verket är avsett att återspegla president Mauno Koivistos livsverk som statsman, som brobyggare mellan öst och väst, liksom hans arbete med att integrera Finland i Europeiska unionen.

Brobyggare


Material: brons

Verket är avsett att återspegla president Mauno Koivistos livsverk som statsman, som brobyggare mellan öst och väst, liksom hans arbete med att integrera Finland i Europeiska unionen. Inom inrikespolitiken fungerade Koivisto som brobyggare mellan såväl borgerskapet och arbetarna som mellan arbetsgivarnas och arbetstagarnas centralorganisationer. Det sägs att han ”korsade Långa bron” när han blev president 1982.  Att hugga ved var hans passion och på minnesmärket skulle det synas ett spår ”inristat med en yxa”, ett uttryck som ofta används för att karaktärisera Mauno Koivistos väsen. 

Observationsbild av verket:

Verket är avsett att återspegla president Mauno Koivistos livsverk som statsman, som brobyggare mellan öst och väst, liksom hans arbete med att integrera Finland i Europeiska unionen.

återspegla president Mauno Koivistos livsverk som statsman, som brobyggare mellan öst och väst, liksom hans arbete med att integrera Finland i Europeiska unionen.
Utsprång av verket:
snittritningar

Utsprång av verket:
snittritningar