Brobyggare (förslag 1)

Finland är en bro mellan öst och väst och president Mauno Koivisto var en outtröttlig och skicklig byggare av den bron. Bron symboliserar president Koivistos livsverk för Finlands och världens bästa.

Brobyggare


Material: stål, glas

Finland är en bro mellan öst och väst och president Mauno Koivisto var en outtröttlig och skicklig byggare av den bron. Bron symboliserar president Koivistos livsverk för Finlands och världens bästa. Finlands gränser, öst och väst, har stiliserats i ljusskulpturerna på båda sidor om bron. Vattenbassängen är ett jordklot. När man står eller går på bron är man symboliskt på samma väg som fredsbyggaren Mauno Koivisto. Verket består av fyra element: en bro, två ljuskällor och en vattenbassäng med fontäner. Verket placeras på en plats där det idag finns en vattenbassäng. 

Observationsbild av verket:

Finland är en bro mellan öst och väst och president Mauno Koivisto var en outtröttlig och skicklig byggare av den bron.


Finland är en bro mellan öst och väst och president Mauno Koivisto var en outtröttlig och skicklig byggare av den bron.
Utsprång av verket:
snittritningar

Utsprång av verket:
snittritningar