Balans

Verket tillverkas i gjuten brons. Verket byggs upp på de färdiga rörpålarna i vattenbassängen, som rivs. Verkets stödkonstruktion tillverkas av syrafast stål.

Balans


Material: brons

Verket tillverkas i gjuten brons. Verket byggs upp på de färdiga rörpålarna i vattenbassängen, som rivs. Verkets stödkonstruktion tillverkas av syrafast stål. När metallarbetet är klart patineras verket enligt bildmallarna i färg.  Verket placeras i en kvadratformad vattenbassäng, även om det inte upprepar den kvadratiska formen. Området kring verket och fotgängarplanen i dess omedelbara närhet värms upp. Vid natt- och festbelysning lyses verkets lodräta delar upp till gatunivå med infällda lyktor med justerbar ljusriktning. Det är sex armaturer som styrs via timer. 

Observationsbild av verket:

Vid natt- och festbelysning lyses verkets lodräta delar upp till gatunivå med infällda lyktor med justerbar ljusriktning.

Vid natt- och festbelysning lyses verkets lodräta delar upp till gatunivå med infällda lyktor med justerbar ljusriktning.
Utsprång av verket:
snittritningar

Utsprång av verket:
snittritningar