Ansvarsbärare

Mauno Koivistos aktivitet var som ett isberg: endast toppen syntes. Verket beskriver Mauno Koivistos personlighet i förhållande till och inställning till makten.

Ansvarsbärare


Material: granit, rostfritt stål

Mauno Koivistos aktivitet var som ett isberg: endast toppen syntes. Verket beskriver Mauno Koivistos personlighet i förhållande till och inställning till makten. Enligt Koivisto var det presidentens uppgift att hålla sig i bakgrunden när allt gick bra. Presidenten behövs först när saker och ting tar en ny vändning.Koivisto var en försiktig optimist som trodde på parlamentarism. Det avspeglas i verkets öppna framsida, där en stabil pelare illustrerar presidentens massivitet och ansvarstagande, det välvda däcket illustrerar det breda stödet för Koivisto över partigränserna samt den trygghet som demokratin gav sina medborgare. Den röda färgen i bakgrunden påminner om Koivistos arbetarklassbakgrund.

Observationsbild av verket:

Den röda färgen i bakgrunden påminner om Koivistos arbetarklassbakgrund.


Den röda färgen i bakgrunden påminner om Koivistos arbetarklassbakgrund.
Utsprång av verket:
snittritningar

Utsprång av verket:
snittritningar