60° 10’ 17” N, 24° 56’ 2” E

Verket består av två ståtliga figurer som är i smidig och jämlik interaktion med varandra, symboler för Koivistos människokännedom och förmåga att leda och påverka genom att ge utrymme.

60° 10’ 17” N, 24° 56’ 2” E


Materias: svart diabas

Verket består av två ståtliga figurer som är i smidig och jämlik interaktion med varandra, symboler för Koivistos människokännedom och förmåga att leda och påverka genom att ge utrymme. Han knöt aktivt kontakter och upprätthöll en dialog. På samma sätt som bandet mellan svanar är även de relationer som Koivisto skapar starka. Verkets namn – Koordinaterna för Lilla Parlamentets park, symboliserar Koivistos navigeringsfärdigheter som den som bestämmer plats och färdriktning. Han visste sin plats och hade en tydlig uppfattning om i vilken riktning kursen skulle riktas. Under hans ledning lotsades Finland från Nordens isolering till större vatten. Verkets namn symboliserar även hur Koivisto tyckte om exakta siffror. 

Observationsbild av verket:

Verket består av två ståtliga figurer som är i smidig och jämlik interaktion med varandra, symboler för Koivistos människokännedom och förmåga att leda och påverka genom att ge utrymme.

Verket består av två ståtliga figurer som är i smidig och jämlik interaktion med varandra, symboler för Koivistos människokännedom och förmåga att leda och påverka genom att ge utrymme.
Utsprång av verket:
snittritningar

Utsprång av verket:
snittritningar