Nemus

Kilpailuehdotus ”Nemus”, jonka nimi antiikin roomalaisten latinan ”metsikköä” ja ”pyhää lehtoa” tarkoittavana sanana viittaa kilpailuehdotuksen historiallisiin ja klassisistisiin ulottuvuuksiin.

Nemus


Materiaali: graniitti, koivu, luonnonkivi

Kilpailuehdotus ”Nemus”, jonka nimi antiikin roomalaisten latinan ”metsikköä” ja ”pyhää lehtoa” tarkoittavana sanana viittaa kilpailuehdotuksen historiallisiin ja klassisistisiin ulottuvuuksiin. Koostuu neljästä pääelementistä: suihkulähdeallasrakennelma – ristiinhalkaistun pyramidin muotoinen monumentti, yhdeksän istutetun koivun muodostama kehä ympäröimässä ristiinhalkaistun pyramidin muotoista suihkulähdemonumenttia aukion keskellä; piirtokirjoitus metallisin (pronssi) irtokirjaimin kiinnitettynä puiston aukion pohjoissivua reunustavaan kivimuuriin, puiston aukiolle johtavaa kolmea puistokäytävä reunustavat 93 luonnonkiveä.

Havainnekuva teoksesta:

Kilpailuehdotus ”Nemus”, jonka nimi antiikin roomalaisten latinan ”metsikköä” ja ”pyhää lehtoa” tarkoittavana sanana viittaa kilpailuehdotuksen historiallisiin ja klassisistisiin ulottuvuuksiin. 

Kilpailuehdotus ”Nemus”, jonka nimi antiikin roomalaisten latinan ”metsikköä” ja ”pyhää lehtoa” tarkoittavana sanana viittaa kilpailuehdotuksen historiallisiin ja klassisistisiin ulottuvuuksiin. 
Projektio teoksesta:
leikkauspiirustukset

Projektio teoksesta:
leikkauspiirustukset