Manu lapsen silmin

Kilpailuehdotukseni on teos juuri valtaan nousseesta Koivistosta 7-vuotiaan silmin. Sen lähtökohtana ovat vuonna 1982 toteuttamani piirrokset silloin presidentiksi valitusta Mauno Koivistosta.

Lapsen silmin


Materiaali: graniitti

Kilpailuehdotukseni on teos juuri valtaan nousseesta Koivistosta 7-vuotiaan silmin. Sen lähtökohtana ovat vuonna 1982 toteuttamani piirrokset silloin presidentiksi valitusta Mauno Koivistosta. Teosehdotukseni on representaatio juuri valtaan nousseesta Koivistosta lapsen silmin. Veistoksen materiaalina käytetettävä graniitti heijastelee Koiviston vakautta presidenttinä. Kiveen hakattu piirros tulee esiin valon ja varjon kautta ja teos näyttää eri valossa hieman erilaiselta. Teoksen varjo heittäytyy tunnistettavine töyhtöineen valon mukaan hieman eri puolille teosta. Teosta ei nosteta jalustalle, vaan se näyttää lepäävän nurmen päällä. Tämä korostaa Koivistoa jalat maassa seisseenä presidenttinä. Jalustus tehdään puiston nurmen alle näkymättömiin.

Havainnekuva teoksesta:

Teosehdotukseni on representaatio juuri valtaan nousseesta Koivistosta lapsen silmin.

Lapsen silmin - havainnekuva. Teosehdotus on representaatio juuri valtaan nousseesta Koivistosta lapsen silmin.
Projektio teoksesta:
leikkauspiirustukset

Projektio teoksesta:
leikkauspiirustukset