Luotsi

Pronssiveistoksen pinnoissa toistuvat aidot, luonnosta muoteilla jäljennetyt tekstuurit: maanpäällisessä kaaressa jääkauden hioman Inkoon silokallion uurteet ja lustot sekä maanalaisessa oksistossa
kansallispuumme rauduskoivun kaarna.

Luotsi


Materiaali: pronssi

Pronssiveistoksen pinnoissa toistuvat aidot, luonnosta muoteilla jäljennetyt tekstuurit: maanpäällisessä kaaressa jääkauden hioman Inkoon silokallion uurteet ja lustot sekä maanalaisessa oksistossa
kansallispuumme rauduskoivun kaarna. Uurteisessa kaaressa on nähtävissä pitkä elämä, avioliitto ja ura; mutta myös matala profiili, itseään korostamaton lähestyttävä kansanmies. Teosta lähestyttäessä lasisen kannen alta paljastuu monimuotoinen koivun oksien haarasto. Oksistossa on nähtävissä niin lapsuuden vitsaa, elämän vastuksia. Kaikkea kannattelee alla virtaava valo ja vesi. Ei pauhaava koski vaan määrätietoisesti etenevä liike, jolla on selkeä suunta.

Havainnekuva teoksesta:
Teosta lähestyttäessä lasisen kannen alta paljastuu monimuotoinen koivun oksien haarasto. Oksistossa on nähtävissä niin lapsuuden vitsaa, elämän vastuksia.

Havainnekuva teoksesta:
Teosta lähestyttäessä lasisen kannen alta paljastuu monimuotoinen koivun oksien haarasto. Oksistossa on nähtävissä niin lapsuuden vitsaa, elämän vastuksia.
Projektio teoksesta:
leikkauspiirustukset

Projektio teoksesta:
leikkauspiirustukset