Kahta kautta

Teoksen kaksi kivipaasia kuvaavat presidentti Koiviston kahta virkakautta 1982–1988 ja 1988–1994. Kivet ovat vakaita rakenteita, osia suuremmasta kokonaisuudesta, jatkumoa.

Kahta kautta


Materiaali: punainen graniitti

Teoksen kaksi kivipaasia kuvaavat presidentti Koiviston kahta virkakautta 1982–1988 ja 1988–1994. Kivet ovat vakaita rakenteita, osia suuremmasta kokonaisuudesta, jatkumoa. Ne ovat tiiliä osana isompaa rakennelmaa, Suomea, jota jokainen rakentaa omalla tahollaan. Teos ja sen massiivinen koko ilmentävät Koiviston merkittävää panosta Presidenttinä tämän yhteisen rakentamisen osana. Teos koostuu kahdesta kolme metriä korkeasta kiilamaisesta kivipaadesta, joiden välissä on pieni noin 20 cm leveä rako luomassa jännitettä massojen välille. Teos on mattahiottua punaista graniittia. Kivi on luonteeltaan lämmin ja elegantti.

Havainnekuva teoksesta:
Teoksen kaksi kivipaasia kuvaavat presidentti Koiviston kahta virkakautta 1982–1988 ja 1988–1994.

Teoksen kaksi kivipaasia kuvaavat presidentti Koiviston kahta virkakautta 1982–1988 ja 1988–1994.
Projektio teoksesta:
leikkauspiirustukset

Projektio teoksesta:
leikkauspiirustukset