Fundeeraus (teosehdotus 2)

Muistomerkissä presidentti Mauno Koivistoa ja hänen elämäntyötään kuvataan kahdessa sisäkkäisessä ympyrässä.

Fundeeraus


Materiaali: teräs, graniitti

Muistomerkissä presidentti Mauno Koivistoa ja hänen elämäntyötään kuvataan kahdessa sisäkkäisessä ympyrässä. Sisäympyrässä on pohjavesilähde ja lähteeseen pystytetty pylväs, josta virtaa uutta vettä (eduskunta / hallitus / lakiesitykset). Sisäympyrä kuvaa edustuksellista demokratiaa, eduskunnan luottamuksesta nauttivaa hallitusta ja parlamentarismin vahvistumista. Ulkoympyrässä seisoo muuriseinäke.
Muurin itäsivulla on murtuvaa ahtojäätä ja länsisivulla kohoaa ylös uuden kasvun aihe. Presidentti Mauno Koiviston muistomerkki hahmottaa historiaa ja symboloi alkavaa uutta aikakautta. Sisäkkäiset ympyrät ilmentävät Koiviston valtiomiestaidolla tekemiä uudistuksia, hänen luomaa vakaata perustaa.

Havainnekuva teoksesta:
Koiviston muistomerkki hahmottaa historiaa ja symboloi alkavaa uutta aikakautta.

Koiviston muistomerkki hahmottaa historiaa ja symboloi alkavaa uutta aikakautta.
Projektio teoksesta:
leikkauspiirustukset

Projektio teoksesta:
leikkauspiirustukset