60° 10’ 17” N, 24° 56’ 2” E

Teos koostuu kahdesta uljaasta hahmosta, jotka ovat sulavaliikkeisessä ja tasavertaisessa vuorovaikutuksessa toisiinsa, symboloiden Koiviston ihmistuntemusta ja taitoa johtaa ja vaikuttaa tilaa antaen.

60° 10’ 17” N, 24° 56’ 2” E


Materiaali: musta diabaasi

Teos koostuu kahdesta uljaasta hahmosta, jotka ovat sulavaliikkeisessä ja tasavertaisessa vuorovaikutuksessa toisiinsa, symboloiden Koiviston ihmistuntemusta ja taitoa johtaa ja vaikuttaa tilaa antaen. Hän solmi aktiivisesti yhteyksiä ja oli dialogin ylläpitäjä. Kuten tunnetusti joutsenten välinen side, niin myös Koiviston ja hänen luomiensa suhteidensa välit olivat vahvat.  Teoksen nimi – Pikku Parlamentinpuiston koordinaatit, kuvastaa Koiviston navigointitaitoja paikan ja kulkusuunnan määrittäjänä. Hän tiesi oman paikkansa, ja hänellä oli selkeä näkymys siitä, mihin suuntaan kurssi tulee suunnata. Hänen johdollaan Suomi luotsattiin Pohjolan eristäytyneisyydestä laajemmille vesille. Teoksen nimi symboloi Koivistoa myös tarkkojen lukujen miehenä. 

Havainnekuva teoksesta:

Teos koostuu kahdesta uljaasta hahmosta, jotka ovat sulavaliikkeisessä ja tasavertaisessa vuorovaikutuksessa toisiinsa, symboloiden Koiviston ihmistuntemusta ja taitoa johtaa ja vaikuttaa tilaa antaen.

havainnekuva teoksesta 60° 10’ 17” N, 24° 56’ 2” E
leikkauspiirustukset teoksesta

Projektio teoksesta:
leikkauspiirustukset